Oferta

Terapia logopedyczna


Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci młodzieży i dorosłych, prowadzona jest w następujących obszarach:

 • usuwanie wad wymowy (m.in.: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna),
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapia osób z zespołem Downa,
 • terapia dzieci z problemami w mówieniu od 2 roku życia,
 • terapia dzieci z zespołem Retta,
 • terapia dzieci z autyzmem,
 • terapia dzieci z porażeniem mózgowym,
Każdorazowo dobierana jest indywidualna terapia realizowana w kontekście potrzeb danego pacjenta.
W przypadku dzieci terapia logopedyczna może być prowadzona w obecności rodziców lub opiekunów, dzięki czemu ćwiczenia będą prawidłowo kontynuowane w domu.
Cennik
 • Badanie logopedyczne + diagnoza - 100 zł
 • Terapia logopedyczna - 60 zł/60 minut (30 zł/30 minut)
 • Pisemne opinie i zaświadczenia - 30 zł

Terapia ręki


Zajęcia usprawniające motorykę małą skierowane przede wszystkim do do osób wykazujących: Szczegóły zajęć:

 • zaburzenia koordynacji wzrokowo - ruchowej i problemy z koordynacją ruchową,
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie, malowanie),
 • problemy w zabawach manipulacyjnych (układanie małych elementów, lepienie plasteliny),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (samoobsługa),
Terapia ręki może być stosowana również jako metoda wspomagająca w opóźnionym rozwoju mowy.
Cennik
 • Badanie + diagnoza - 60 zł
 • Terapia ręki - 60 zł/60 minut

Wczesna nauka czytania


Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci od 3 do 6 roku życia oraz dzieci uczęszczających do klas 1 - 3, mających problemy z czytaniem i pisaniem. Metoda opracowana przez doświadczonego logopedę profesor Jagodę Cieszyńską, która przynosi doskonałe efekty w sferze czytania, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Nauka czytania jest oparta o ścisłe etapy, w których wprowadza się poszczególne paradygmaty sylab:

 • od samogłoski prymarnej do sylaby otwartej,
 • od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów,
 • czytanie sylab zamkniętych,
 • czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych,
 • samodzielne czytanie tekstów.
Szczegóły zajęć:
 • zajęcia grupowe i indywidualne,
 • materiały w cenie zajęć,
 • grupy max. 5 osobowe (grupy będą tworzone według wieku).
Cennik
 • spotkanie diagnostyczne - 60 zł
 • zajęcia indywidualne - 60 zł/60 minut
 • zajęcia dla grupy dwuosobowej - 30 zł/osoba/60 minut

K-taping©


Kinesiotaping zwany też plastowaniem dynamicznym (w skrócie k-tapingiem) to metoda terapeutyczna, polegająca na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi elastycznymi plastrami. Kinesiotaping jest z powodzeniem stosowany również w terapii logopedycznej w następujących obszarach:

 • korekcja ustawienia głowy,
 • poprawa oddychania, rozluźnienie obręczy barkowej,
 • pogłębienie oddechu,
 • wydłużenie wydechu i pogłębienie wdechu,
 • poprawa funkcjonowania warg,
 • lepsza kontrola kącika ust,
 • poprawa przełykania,
 • poprawa ruchomości krtani,
 • poprawa oddychania przez nos,
 • poprawa mechaniki żuchwy,
 • uniesienie kącika ust,
 • rozluźnienie mięśni karku,
 • wyprost,
 • ustabilizowanie żuchwy,
 • zlikwidowanie sklejeń i zaburzeń wywołanych bliznami.

Cennik
 • aplikacja plastra (w zależności od wielkości) - 5 - 20 zł

Logorytmika dla grup zorganizowanych


Zajęcia logorytmiczne stosowane są jako metoda wspomagająca rozwój mowy dzieci poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowanie elementów muzyki. Głównymi celami zajęć jest:

 • usprawnianie słuchowe i ruchowe,
 • rozwijanie motoryki dużej i małej,
 • wyrabianie reakcji na bodziec dźwiękowy, wzrokowy i ruchowy,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • wzrost świadomości swojego ciała,
 • wspieranie rozwoju i kreatywności dziecka.
Szczegóły:
 • zajęcia dla grup zorganizowanych
 • zajęcia dla szkół i przedszkoli
Cennik
 • zajęcia logorytmiczne - 60 zł/60 minut
 • cena może być ustalona indywidualnie